LSM 1st Trimester Exam Reviewer for Grade 3 Filipino


You are free to reprint it should you find it useful as long as the watermark is left unaltered. The contents of this reviewer should only be used for personal purposes. I would also appreciate link backs to my site. :)

Contents:
 • Pagpaparinig ng Tunog ng Iba-ibang Kagamitang Pangteknolohiya
 • Pagbubuo ng Salita Ayon Sa Anyo ng Pantig
 • Pagsasaayos ng mga Pantig Upang Makabuo ng Salita
 • Mga Salitang Magkasalungat/Magkasinghulugan
 • Paggamit ng mga Salitang may tunog i-e, o-u / Diptonggo / Klaster
 • Pagtukoy sa Damdamin ng mga Tauhan
 • Pasasaayos ng mga Salita nang Paalpabeto
 • Pagsulat na Muli ng mga Pangungusap Gamit ang Malaking Titik
 • Mga Salitang Pares-Minimal
 • Pagbibigay ng Palagay
 • Pagbibigay ng Katumbas na Uri ng Pangngalan
 • Pagpapangkat ng Pangngalan Ayosa sa Uri/Kasarian
 • Paggamit ng Tamang Pananda sa Pangngalan Ayon sa Kailanan
 • Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari
 • Paggamit ng Wasto sa Mga Panghalip Panao
 • Paggamit ng Wasto sa Mga Panghalip Pamatlig/Pananong
 • Mga Salitang Pareho ang Baybay Ngunit Magkaiba ang Bigkas at Kahulugan
 • Pagsunod sa mga Babala at Patalastas

Answer Key Available Here

The worksheets I am posting were either used by my son or the students in my tutorial center. As such, the course guides that were used in making these reviewers were only the ones issued by their respective schools. For worksheet requests or for sharing your kid's course guide, send me as message through mail [at] the24hourmommy [dot] com. I will try to furnish one but that will still depend on my available time and references. :)


Bookmark and Share2 comments :

 1. can i have a pares-minimal worksheets with answer ? thank you !

  ReplyDelete
 2. Galing! Ito pala yung sinasabi mo. This is really handy for moms. You're saving them from doing this themselves! :)

  ReplyDelete

My InstagramCopyright © The 24-Hour Mommy. Made with by OddThemes